COM MAI NO L’HAS VIST!

10aTEMPORADA

Més de 400.000 espectadors
ja han vist el musical!

*Dissabte 20 de gener a les 16h
Funció accessible per persones amb discapacitat sensorial amb subtitulació adaptada, audiodescripció, bucle magnètic individual i so amplificat amb auricular